Talenting Foundation

Talenting Foundation is op 4 juli 2018 opgericht om gestructureerd tijd en geld te kunnen besteden aan charitatieve doelen.

Doel van Talenting Foundation

Het ondersteunen van sociaal en/of financieel-economisch kwetsbare groepen en/of gebieden en deze groepen en/of gebieden duurzaam te verbeteren op het gebied van weerbaarheid, welzijn en welvaart, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting probeert haar doel te verwezenlijken door financiering en begeleiding van projecten met inbreng van kennis en ondernemingszin.

Visie en missie

Talenting Foundation (hierna TF) heeft de Visie, dat het mogelijk is om met de beschikbare financiële middelen structureel bij te dragen aan de verbetering van de omstandigheden van onze medemens dichtbij of ver weg, die sociaal of financieel-economisch kwetsbaar is.

Hierdoor kunnen weerbaarheid, welzijn en welvaart toenemen. Uitgangspunt voor TF zijn hierbij de woorden uit het Mattheus-evangelie hoofdstuk 25, over de talenten en het laatste oordeel. Talenten worden naar vermogen ontvangen om andere talenten tot groei te laten komen en te laten vermenigvuldigen (‘multiplier effect’). Het hoofdstuk verwijst verder naar de houding van het gebruik van de gaven en het gebruik ervan voor de naaste: “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

De Missie van TF is het inzetten van kennis en ervaring van het opzetten en managen van ondernemingen, het coachen van medewerkers, en het opzetten van hulpprojecten om welvaartsverbetering te kunnen realiseren. Het streven van welvaartsverbetering hoort daarbij gelijk op te lopen met aandacht voor welzijn door middel van (geestelijke) gezondheidszorg en educatie waardoor de doelgroep in aanraking kan komen met de blijde en verlossende boodschap uit het Evangelie die mensen hoop en perspectief geeft voor nu en de toekomst.