Bestuur

Het bestuur bestaat ten minste uit 3 leden.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Dr. Ir. Harry Paul (voorzitter)
  • Liset Sloof MSc MEd (secretaris)
  • Siebren van Aalst (penningmeester)
  • Ir. Gijs Willem Sloof (lid)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfskosten, die gemaakt zijn in het kader van hun functie.

%d bloggers liken dit: